O nama

Informacije o trgovačkom društvu

e-venture d.o.o. za trgovinu i usluge
Radnička cesta 37b
10000 Zagreb 

Adresa elektroničke pošte:
info@beautybox.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-14/27016-4
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1100722128
IBANHR0824020061100722128
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave društva: Daria Zalović

Matični broj: 080944731
Porezni broj/OIB: 77695742041

 

Pretraži BeautyBox.hr